Popis odabranih umjetnika za online izložbu COVID-19

Odlukom stručnog žirija između velikog broja prijava odabran je 51 autor koji će izlagati na online izložbi COVID-19.
Zahvaljujemo se na vašim prijavama!
Veselimo se početku svibnja kada ćemo predstaviti odabrane autore na našoj službenoj stranici!

POPIS AUTORA:

Bađun Mihael
Bajcer Ivana
Bajuk Ena
Beroš Luka
Boban Mirta
Brico Luka
Cunjak Nathalie
Čurčinski Karla
Gelman Mariko
Gospočić Manuela
Habjan Klasja
 Hamer Dean
Jelenc Tomaž
Jesenski Nora
Karalić Sara
Kljaić Nastja
Kordić Ivana
Kovač Tina
Krpan Kristina
Kufner Kristina
Lovrić Marija
Marinsky Marina
Martić Spomenka
Marušić Karolina
Matešić Boris
Meki-Delić Snježana
Miholjević Dora
Mišur Ivo
Mrčela Ivana
Oštarčević Ivan
Ožetski Ivana
Pavazza Ivka
Pavić Viktor
Pek Ivona
Peršić Margareta
Piližota Nevena Petra
Pinjuh Stanka
Podvorac Irena
Punjek Klara
Sabolić Iva
Samaržija Tin
Stanić Roberta
Stojević Marija
Strelec Anja
Šaric Iva
Štokovac Tea
Tischler Hana
Udović Mirna
Vuković Nataša
Zlamalik Branimir
Žabčić Nikolina