O nama / about us

bashART

Iza imena bash ART nalazi se nezavisni kustoski duo kojeg čine Ivona Pavković i Nikolina Zanetti i ideja o formiranju alternativne izlagačke platforme za afirmaciju i diseminaciju suvremene umjetnosti i umjetničkih praksi. Nezavisnost vidimo kao svoju snagu, a organiziranjem izložbi van javnih i etabliranih ustanova i kulturno oživljavajući prostore koji prvenstveno nisu izložbeni ističe se bash art i upotrebljava njena moć skretanja pažnje na važne teme iz prošlosti, sadašnjosti i  ljudska iskustva uopće. Fokus je na autorima mlađih generacija, a projekti su zamišljeni i realizirani na način da služe kao baza za reinterpretaciju i rekontekstualizaciju aspekata suvremene umjetnosti i umjetničke prakse, ali i kao mjesto za prezentaciju, konzumaciju, edukaciju i razgovor o umjetnosti i kulturi općenito. Djelujući  s pozicije nezavisne kulturne scene koristimo fleksibilniji  i kreativniji pristup pri oblikovanju izložbi i projekata te izlažući u alternativnim prostorima izlazimo iz okvira standardiziranih obrazaca i prostora muzeja i galerija. Svojevrsna gerilska pozicija koja se zauzima u organiziranju izložbi omogućava da  izložbe ne oblikujemo po modelu „provjerenih vrijednosti“ i  mimoilazimo  često nepropusne i konvencionalne galerijske i muzejske programe i prostore.  Ne oviseći o konstantnom prostoru  koristimo povijesnu i vizualnu jedinstvenost građevine kao kontekstualan adut koji nadopunjava projekt istovremeno istražujući likovne interpretacije mladih umjetnika koji  reflektiraju raznolike i aktualne događaje i teme s područja  umjetnosti, kulture, politike i društva.

 

The name bash ART stands for a curatorial duo composed of Ivona Pavković and Nikolina Zanetti and their idea of forming an alternative exhibition platform for the promotion and dissemination of contemporary art and artistic practices. We believe that our strength lies in independence, whereas our focus on organizing exhibitions outside public and established institutions and reviving spaces that are not exhibition spaces per se, brings to the fore bash art[1] and uses its power to draw attention to important issues from the past, present and human experience in general. Our activities are focused on the artists of the younger generations, and projects are envisaged and implemented in such a way that they serve as a base for reinterpretation and recontextualization of aspects of contemporary art and artistic practices, but also as a place for presentation, consumption, education and discussion about art and culture in general. Acting from the position of independent cultural scene, we use a more flexible and creative approach in planning exhibitions and projects, and by exhibiting in alternative spaces we go beyond the framework of standardized forms and museum and gallery spaces. A kind of guerrilla position we have taken in terms of organizing exhibitions enables us not to follow “proven values“ and avoid often impenetrable and conventional gallery and museum spaces and programmes. Because we are not dependant on one, fixed space, we use historical and visual uniqueness of a building as a contextual trump card that supplements our projects. At the same time we explore artistic interpretations of young artists that reflect diverse and current events and topics from the field of art, culture, politics and society.
[1]The expression meaning art itself  in Croatian, TN