Nikolina Zanetti

Nikolina Zanetti rođena je 27.11.1988.godine u Lipiku gdje završava osnovnu školu. Nakon osnovne škole upisuje Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, smjer slikarstvo. 2007.godine upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti odjel likovna kultura , smjer slikarstvo koju završava u klasi Damira Sokića.
Član HDLU Osijek od 2015.

 

IZLOŽBE I POSTIGNUĆA:
 • Skupna izložba u Autonomni Kulturni Centar Medika, 2009.
 • Likovna kolonija u sklopu pučkog teatra, Hercegovac, 2009.
 • 2011.-2014.    Sudjelovanje  na skupnoj  izložbi/akcije Cash and Carry i humanitarne akcije  za centar za autizam u sklopu toga
 • Prva samostalna izložba u Multikulturalnom centru Lipik, 2011.
 • Izlaganje na izložbi ”Svijet Charlesa Dickensa-novodobne slike i uvidi” u Studentskoj
  galeriji Rijeka  te Pučkom otvorenom učilištu Ante Babić, Umag , 2012.
 • Samostalna izložba u Multikulturalnom centru Lipik u sklopu obilježavanja Dana
  zajednica  Talijana , 2012.
 • Likovna kolonija u Hercegovcu, u sklopu Dani krumpira, 2012.
 • Likovna kolonija (16.) ‘’Lipiku s ljubavlju’’ , Lipik, 2012.
 • Samostalna izložba ‘’Oni dolaze’’ u Muzeju grada Pakraca, Pakrac 2012.
 • Izlagala na 23. Slavonskim Biennalama , Osijek 2012.
 • Izlagala na grupnoj izložbi NUS (neafirmirana umjetnička scena) na festivalu
  međunarodne  suvremene umjetnosti, Split 2013.
 • Likovna kolonija (14.) u Centru za odgoj i obrazovanje Prekrižje , Zagreb 2013.
 • Grupna izložba ” Make Love with Nature”, Medarska 69 , Zagreb 2013.
 • Likovna radionica u Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti, Zagreb 2013.
 • Likovna radionica ‘’Karte neotkrivenih područja na Zemlji’’ u sklopu konferencije i
  međunarodne izložbe za cARTography/kARTografija, AF, Zagreb 2013.
 • Četiri likovne  radionice u Muzeju grada Pakraca , Pakrac 2013.
 • Šest likovnih  radionica u Domu za nezbrinutu djecu, Lipik 2013.
 • Likovna kolonija (17.) ‘’Lipiku s ljubavlju’’ , Lipik 2013.
 • Edukacija ‘’Trening s agresivnom djecom’’, Naklada Slap,  Zagreb 2014.
 • Izlaganje na  ‘’3.hrvatsko međunarodno triennale autoportreta’’, Galerija Prica, POU
  Samobor, 2014.
 • Samostalna izložba ‘’Akt’’,  Galerija Inkubator, Zagreb  2015.
 • Član HDLU Osijek, 2015.
 • Uz Multikulturalni centar Lipik, su-organizator 19.likovne kolinije ”Lipik s ljubavlju”, Lipik 2015.
 • Su-organizator i kustos izložbe ”Povratak u Budućnost”, Lipik 2015.
 • 2015. Godišnja izložba članova HDLU Osijek, Slikarstvo: mnogostrukosti, galerija Kazamat Osijek
 • 2016. Organizator grupne Međunarodne izložbe minijatura u Kursalonu pod bashART , Lipik-Pakrac-Osijek u suradnji sa Muzejom grada Pakraca i umjetničkom organizacijom Format:C (projekt je pod pokroviteljstvom ministarstva kulture)
 • 2016. Likovna radionica ‘’Šetnja Kursalonom’’ za djecu iz Centra za pružanje usluga zajendici Lipika u sklopu Međunarodne izložbe minijatura u Kursalonu
 • 2016. Likovna radionica ‘’Minijatura u malom’’ za djecu OŠ Lipik u sklopu Međunarodne izložbe minijatura u Kursalonu
 • 2016. Izlagala na 7.hrvatskom triennalu akvarela, galerija Vjekoslav Karas, Karlovac
 • 2016. Grupna nagrada učenicima OŠ Sunja od ‘Udruženja obrtnika Sisak’ povodom likovnog natječaja za 180 godina organiziranog obrta Sisak, mentor: Nikolina Zanetti
 • 2016. Samostalna izložba ‘’Katarza autoportreta’’, Gradski muzej Novalja
 • 2016.  Likovna kolonija (20.) ‘’Lipik s ljubavlju’’, Lipik
 • 2016. Organizator pop-up izložbe ‘Vikend”, planinarski dom Omanovac
 • 2016. Volonter u ” Radost oslikavanja’,akcija  oslikavanju zida dječjeg vrtića Nova Gradiška
 • Voditelj i osnivač akcije ”I-R (od ideje do realizacije)” u suradnji sa  OŠ Lipik (kao nastavnik likovne kulture i kao bashART), u sklopu akcije organizirana likovna radionica na Grafičkom Fakultetu za učenike koji sudjeluju u akciji , voditelji radionice: Jesenka Pibernik i Mario Miličić (MANE MEI)
 • Autor etikete za 27.izdanje Božićnog piva, Ožujsko, Zagrebačka pivovara