Nemzetközi miniatúra kiállítás Lipik város Kurszalonában

Egynapos nemzetközi miniatúra kiállítás kerül megrendezésre Lipik város Kurszalon neoreneszánsz épület romjai között. A munkák az egynapos kiállítást követően, további egy hónapon át megtekinthetők lesznek Pakrác múzeumaiban.
(A kiállításra való jelentkezés, a pályázat megjelenése után, márciús hó folyamán lehetséges.)
Pozsega-Szlavónia megye területén még soha nem került sor nemzetközi miniatúra kiállítás megrendezésére, amelynek célja, a szomszédos városok, Lipik és Pakrác kulturális és történelmi örökségei feltárásának elősegítése, lehetőséget nyújtva ezzel Kurszalonnak, a soha meg nem élt 100. évi fennállásának való tisztelgésre, amely 1993. évben lett volna esedékes, ahogy ez a Horvát köztársaság emlékbélyegén is látható.
A kiállítás nemzetközi színvonalú, mivel az említett időszakban Lipik és Pakrac területén a Belle Époque hatása uralkodott, amely szintén köszönhető a Pakracot és Lipikot a magyaroszági Barccsal összekötő  vasútvonalnak, ami aztán a későbbiekben Bécsig terjedt.
A vasútvonalak általi kapcsolat is tükrözi a történelmi és kulturális összefonódásokat, valamint a tény, hogy Gustav Rath, magyar építész a neoreneszánsz Kurszalon hasonmását elkészítette Bécsben.
A kiállítás célja, hogy megpróbálja rekonstruálni azt a kulturális és turisztikai fellendülést, amely egykor az országot jellemezte. A program oktató jellegén kívül, információval szolgál a háború által megszakított kultúrtörténeti kapcsolatokról, amelyet festőművészeti közreműködéssel szeretnénk szimbolikusan felidézni a helyi és nemzetközi nyilvánosság számára.
A kiállítás támogatja, valamint segíti kapcsolatot létesíteni a 35 évnél fiatalabb nemzetközi színvonalú festőművészek számára, valamint segít megismertetni Horvátország, Magyarország és Ausztria művészeit a nyilvánossággal valamint összekötni az európai uniós közönséggel is.
A kiállítás egyben be fogja mutatni az Osztrák-Magyar Monarchia (Horvátország-Ausztria-Magyarország) korábbi tagjai közötti, mai miniatúrák festészetének média értelmezését. Ezen országokat összeköti a dizájn, a kultúra és a történelem.
Az egykori virágzó kapcsolat revitalizálásán kívül, a rendezvény célja újjáéleszteni a háború sújtotta védett területeket, valamint virágzássá indítani a kulturális galéria-múzeum prosperitását Pozsega-Szlavónia megye környezetében, hangsúlyt fektetve Horvátország vidéki területeire, ahol kulturális és művészeti tevékenységek és események hiánya érezhető.

 

LEÍRÁS:
 
A kulturális és művészeti élet fejlesztésén kívül Lipik és Pakrác kulturális történelmi öröksége is bemutatásra kerül, ez a program beruházás jelent a jövő fiataljai kulturálódásának elősegítésébe, valamint a vidékfejlesztésbe. Ez több szinten hozzájárul a népművészetek és azon készítők fejlődésében, valamint a múzeumok és galériák működésében.
Eltérően más nemzetközi szinvonalú miniatúra kiállításoktól,  ez egy különleges helyen kerül megrendezésre, amelyre csak egyetlen EGY alkalommal lesz lehetőség, mert 2016. évben megkezdődik az Kurszalon átépítése, valamint a múltbeli és a jelenlegi romos állapota hamarosan a feledés részévé válik.
Most a kiállítás révén lehetőség kínálkozik egy drámai kezdet megélésére, amely émléleztetőül szolgál a régi Belle Epoque időkre, nemcsak Lipik és Pakrac városában, hanem más érintett országok és városok területén is.
Különösen érdekes az a kiállítás, mert a sokszori próbálkozás után először sikerült kivitelezni, egyedülálló, mert többet nem lesz lehetséges az ebben a környezetben való megrendezés. Ily módon maximális hatás érhető el, amely a legjobbat képes kihozni a közönségből és a kiállításon résztvevő tagokból, valamint elősegíteni a képzőművészeti és a kultúrtörténeti tudat fejlődését.
Ez által a közösség nem csak egy kultúrtudatban élő generációt, hanem kultúrtörténeti örökség tudatát hordozó fiatal nemzedéket is nyer magának.
Gábor Balogh