About us

Nezavisni individualci aktivni u području kulture i umjetnosti.

Ivona Pavković, dipl.pov.umj.
Nikolina Zanetti, mag.edukacije likovne kulture