WEBINAR


U sklopu samostalne izložbe ‘Fotografija i mi ‘ bashART provodi i online edukaciju o fotografiji koju će voditi Sara i Antonio. 
Online edukacijom zaokružujemo predstavljanje fotografije u ruralnim područjima.
Edukacija, namijenjena učenicima OŠ braće Radića Pakrac, pružiti će priliku da saznaju više o njihovu načinu rada jer će s njima podijeliti i svoj pristup tehnici i stilu.

Uz to, edukacija će učenicima omogućiti i da na temelju njihova iskustva napreduju u vlastitom pristupu fotografiji.

VRIJEME ODRŽAVANJA
19. 2. 2021. petak
u 18:20 sati
putem aplikacije Zoom*
*Svi zainteresirani dobiti će link putem kojeg mogu pratiti webinar/online edukaciju.
Zaineteresirani nam se mogu javiti putem našeg kontakt obrasca, emailom na info@bashart.fotoimago.info ili putem naših društvenih facebook i instagram stranica.